آخرین اخبار صادرات غلات

اکوایران: روسیه صادرات غلات را ارزان کرد؛ وزارت کشاورزی این کشور در آخرین بخشنامه خود عوارض صادراتی گندم، جو و ذرت را برای تاریخ ١٧ ام الى ٢٣ ام ماه مه کاهش داد. پس از جنگ روسیه و اوکراین، این کشور عوارض گمرکی صادرات غلات خود را به صورت هفتگی اعلام می کند.
اکوایران: با نزدیک شدن به پایان توافق نامه صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه، روسیه تهدید به توقف اجرای توفق نامه صادراتی شد. توافق‌نامه صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه با میانجی‌گری ترکیه و سازمان ملل تا ۱۸ ماه مه تمدید شده اما، آینده آن نامشخص است.
اکوایران: روسیه برای بار دیگر عوارض صادراتی برخی غلات شامل «گندم»، «ذرت» و «جو» را افزایش داد. پس از جنگ روسیه و اوکراین، روسیه عوارض گمرکی صادرات غلات خود را به صورت هفتگی اعلام می کند تا به این طریق بتواند نظارت کامل بر بازار داشته باشد و کنترل قیمت را در اختیار گیرد.
اکوایران: روسیه در نشست این هفته گروه ۲۰ در بالی از تمدید قرارداد غلات اوکراین حمایت کرد، اما در این میان شرطی هم در نظر گرفت.
اکوایران: خروج روسیه از توافق صادرات غلات از طریق دریای سیاه موجب شد تا قیمت «گندم»، «ذرت» و «دانه های سویا» در بازار جهانی افزایشی شود.
اکوایران: سه محموله غلات روز جمعه از اوکراین خارج شد تا به این چرخه‌های عرضه منظم غلات به بازارهای جهانی پس از توافق بین المللی امضا شده در ماه ژوئیه در استانبول آغاز شود.
اکوایران: در شرایطی که حمله به بندر اودسا توافق روز جمعه را با تردید مواجه کرده، اوکراین اعلام کرد که به تلاش برای از سر گیری صادرات غلات ادامه می دهد.
اکوایران: با جنگ اوکراین و روسیه صادرات غلات از اوکراین با مشکل مواجه شد، حال کشورهای اروپایی سعی دارند تا راهکاری برای بازگردندن غلات اوکراین به بازار جهانی پیدا کنند و حصر صادراتی این کشور را بشکنند.
اکوایران: دولت روسیه به تازگی اعلام کرده که صادرات غلات این کشور فقط با دریافت روبل صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر این کشور تنها با کشورهای همسایه مبادله خواهد داشت.
۱