آخرین اخبار علی شایگان

۱۰:۳۵
راه حل هایی که برای نجات بورس از زمان سقوط آن ارائه می شود، مبتنی بر ایجاد تورم است.
۱۱:۳۴
تئوری فشار هزینه یکی از نظریه هایی است که ایجاد تورم را شرح می دهد.
۱۳:۳۷
در قسمت ششم اکوپدیا، توضیح می دهیم که مداخله دولت در بازار رقابتی موجب می شود تا سیستم قیمتی برهم بخورد و تخصیص بهینه منابع از بین برود.
چرا برخی کشورها پس از آن که چندی در مسیر رشد اقتصادی قدم بر می دارند، دچار عقب گرد می شوند؟
هایک در کتاب مشهور "راه بردگی" نشان می دهد که چگونه مداخله دولت در حیطه خصوصی آدمیان برای رسیدن به یک خیر اجتماعی باعث بردگی آنان می شود. آزادی بزرگ ترین ودیعه ای است که هیچ خیر جمعی نباید آن را تحت الشعاع قرار دهد.
همواره این ادعا وجود داشته است که افزایش قیمت بنزین باعث ایجاد تورم می شود.
از زمان سقوط بورس، راه حل هایی که برای نجات آن ارائه می شود، مبتنی بر ایجاد تورم است.
رابطه میان پول و تورم از اصول بدیهی علم اقتصاد است. با این حال نظریه های دیگری در مورد ایجاد تورم وجود دارد. یکی از آنها تئوری فشار هزینه است.
در این قسمت از اکوپدیا، توضیح می دهیم که چرا سیاست تولید جانشین واردات به اقتصاد ضربه می زند.
در حالی که تصور می شود تولید همه کالاها توسط یک کشور به نفع اقتصاد است، در قسمت سوم اکوپدیا توضیح می دهیم که چرا تجارت مانند یک کارخانه تولیدی عمل می کند و صادرات، مواد خام آن و واردات محصول نهایی آن است. این کارخانه مانند هر صنعت دیگری ارزش افزوده دارد. تولید کالای وارداتی با هزینه بالاتر یعنی بستن درب این کارخانه تولیدی و این به زیان اقتصاد ملی است.
۱ ۲