آخرین اخبار علیرضا زاکانی

اکوایران :‌شهرداری تهران بیشتر فضاهای تبلیغاتی شهر را به عملکرد 200 روزه خود اختصاص داده است عملکردی که به اعتقاد برخی بزرگ نمایی فعالیت های روزمره شهرداری است .
اکوایران :معاون شهردار تهران می گوید :‌از 5 منظر کارکنان شهرداری مورد ارزیابیقرار گرفته اند ، یکی در کانون مدیران که استعداد و توانایی افرادمورد ارزیابی قرارگرفته است ،نمره اولیه آنها در آزمون ، ارزیابی میدانی و ارزیابی سالیانه .
اکو ایران : شهرداری تهران به صف واردکنندگان خودرو پیوست.
اکو ایران :‌سرانجام تلاش های آشکار وپنهان شهرداری تهران به نتیجه رسید و مجوز ایجاد سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری‌های شهری از سوی شورای شهر تهران با رایی حداقلی صادر شد .
اکوایران : با اجرای طرح بوستان های مادر و کودک در تهران بخشی از شهروندان تهرانی از حضور در این فضاهای عمومی محروم شدند .
اکوایران : برخی از مدیران سابق شهرداری اعلام کرده اند که حقوق فروردین آنها واریز نشده است و احتمال پایان کار آنها در شهرداری وجود دارد .
اکو ایران : انجمن خودروسازان به رییس جمهور نامه نوشت.
اکو ایران: تاکنون 5 قرارگاه در شهرداری تهران تشکیل شده وهمچنان هم روند تشکیل قرارگاه در شهرداری تهران ادامه دارد. علی اصغر قائمی می گوید این قرارگاه ها برای پرکردن خلا نبود مدیریت شهری واحد است .
اکوایران: معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم درخصوص برخی ازسخنان شهردار تهران درحوزه مالی که به عنوان عملکرد 6 ماهه مطرح کرده بود توضیح داد .
اکوایران : معاون شهردار تهران گفته است که تا پایان سال تکلیف 5 پادگان درجهت استفاده از ظرفیت های آنها در حوزه مسکن سازی مشخص می شود و تاکنون تفاهنامه یک پادگان در این حوزه به امضا رسیده است .