آخرین اخبار مبارزه با فساد

بسیاری از دولت ها در دهه های اخیر کمپین های پر سر و صدای ضد فساد راه انداخته اند.
بسیاری از دولت ها همواره شعارهای ضد فساد سر می دهند و حتی کمپین های بزرگ ضدفساد را می اندازند. اما حقیقت این اقدامات تا چه حد به نام آنها نزدیک است؟
اکوایران : احمد وحیدی از عزم جدی وزارت کشور در ریشه‌یابی بسترهای فسادزا در شهرداریها خبر داده و تاکید کرده است که در این راستا پیشگیری و مقابله با فساد در مدیریت شهری در اولویت قرار دارد.
اکوایران:‌در پژوهشی که به تازگی توسط شهرداری تهران درخصوص موانع موفقیت سوت زنی در شهرداری برای مبارزه با فساد انجام شده است 6 مانع مهم مطرح شده است .
۰۰:۰۰
روز گذشته و در صحن علنی مجلس، حجت‌الله عبدالملکی وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به صحبت پرداخت.
۰۴:۱۰
چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس در تلوزیون جمله ‌ای عنوان کرد که در عین کوتاهی، سرشار از غلط بود.
۴۷:۱۹
در این برنامه دلایل و ریشه‌های بروز فساد اقتصادی، تجربه‌های جهانی در ریشه‌کن کردن فساد و همچنین راهکارها و شیوه‌های مقابله با آنها در فضای اقتصادی بررسی شده است.
۱