آخرین اخبار نرخ سود بانک مرکزی

حجم معاملات بازار باز در سومین هفته خرداد نزولی شده و به کانال 60 همت سقوط کرد. این در حالی است که در بازار بین بانکی بانک مرکزی بسط خود را شدیدتر کرده و در این موعد به مرز 17 هزار میلیارد تومان رسانید.
نرخ سود بازارهای مالی در هفته اول خرداد ماه 1401 روندی صعودی داشته و در تمام بازار ها سطح بالایی را ثبت کرد. در مهم ترین آن ها در نرخ سود بازار اولیه حراج در سطح 21.63 درصد ثبت شده و در بازار بین بانکی نیز نرخ بهره رکوردبالایی را رقم زد.
نرخ سود بین بانکی در هفته سوم اردیبهشت 1400 در مرز 20.45 درصد قرار گرفت. مقایسه این شاخص با هفته گذشته نشان می دهد تغییر قابل توجهی در این متغیر ثبت نشده و روند این متغیر تقریبا ثابت بوده است.
عملیات بازار باز در هفته سوم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شده و برای سومین هفته متوالی خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار را انقباضی رقم زد. اتفاق مهم دیگر در این بازار بازگشت سیاست بانک مرکزی به نیاز بانک ها بوده است.
۱