آخرین اخبار نرخ سود بانکی

نرخ سود بین بانکی در هفته سوم اردیبهشت 1400 در مرز 20.45 درصد قرار گرفت. مقایسه این شاخص با هفته گذشته نشان می دهد تغییر قابل توجهی در این متغیر ثبت نشده و روند این متغیر تقریبا ثابت بوده است.
نرخ سود در بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی به کف دو ساله رسیده و در کمترین سطح خود از سال 1400 تا کنون قرار گرفته است. بررسی نرخ سود ها نشان می دهد در هیچ کدام از بازاهای مالی این شاخص ها افزایشی نبوده اند.
نرخ سود بین بانکی در هفته دوم اسفند روندی نزولی داشته و در سطح 20.3 درصد قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد در مدت زمان سپری شده از عملیات کاهشی نرخ بهره از ابتدای زمستان تاکنون، با وجود رشد 50 درصدی بسط پول در بازار باز و کاهش 1.15 واحد درصدی نرخ سود در بازار باز، نرخ بهره تنها 0.8 واحد درصد افت داشته است.
نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی دی ماه به کمترین سطح خود در سه ماه اخیر رسید. این کاهش در اثر سیاست دستوری دولت به بانک مرکزی صورت گرفته و به عقیده برخی تحلیلگران می تواند نقش فزاینده در تورم کشور داشته باشد.
نرخ بهره در کشور به کمترین سطح خود در دو ماه اخیر رسیده و نسبت به هفته قبل 0.35 واحد درصد کاهش پیدا کرد. این بیشترین میزان افت هفتگی نرخ بهره از ابتدای پاییز 1400 تا کنون بوده است.
دولت به مالکان مسکن مهر که هنوز که کارت قسط دریافت نکرده اند تا خرداد 1401 فرصت داده در غیر این صورت نرخ سود وام آنها 4.5 برابر می شود.
نرخ بهره بین بانکی در هفته سوم آذرماه از رکورد خود فاصله گفته و به نظر می رسد پس از برخورد به سقف یکساله قصد کاهش دارد. آیا این کاهش مطمئنا منجر به کاهش تورم خواهد شد؟
عملیات بازار باز در هفته منتهی به اول آذر در دو مرحله انجام شده و دو رکورد مهم را به ثبت رساند. در کنار این دادوستد آمارهای بازار شبانه نیز حاکی از روند نزولی کم سابقه در اعتبارات قاعده مند است.
نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی آبان به بالاترین سطح خود از آذر سال گذشته تاکنون رسید. با توجه به حجم معاملات صورت گرفته در بازارهای مالی به نظر می رسد این افزایش در نرخ سود کافی نیست و سیگنال واقعی از وضعیت نقدینگی در کشور را نشان نمی دهد.
۰۳:۵۳
اکوایران: یک اقتصاددان در خصوص دلیل کم اثری وام های بانکی بر رشد اقتصادی می گوید: «وقتی وام‌ها به دلیل مداخله دولت، بهینه تخصیص داده نشود نتیجه آن وضعیت کنونی اقتصاد ایران می شود.»