آخرین اخبار نسبت تسهیلات به سپرده ها

طبق برآورده های آماری تیرماه بانک مرکزی تهران در میان استان های کشور بیشترین قدرت خلق پول را به ثبت رسانده و از میانگین کشوری به مراتب بالاتر بوده است. در ادامه رصد فعالیت بانکی استان ها مشاهده می شود در 4 استان تسهیلات بانکی از سپرده ها سبقت گرفته است.
۱