آخرین اخبار وضعیت تولیدات صنعتی

اکوایران: ارزیابی میزان تمرکز رشته فعالیت های صنعتی بر بازار داخل نشان می دهد که تمرکز بیش از 90 درصد تولیدات صنعتی کشور بر بازار داخلی است و با این شرایط توان رقابت‌پذیری کالاهای صنعتی در کشور در پایین ترین سطح خود قرار دارد.
ارزیابی شاخص مدیران خرید از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از حال خوب تولید در اسفند ماه حکایت دارد؛ اما در میان این حال خوب نشان های نگرانی از آینده نیز در میان مدیران صنعتی دیده می شود.
اکوایران: ارزیابی وضعیت تولید محصولات منتخب صنعتی در 11 ماه منتهی به بهمن سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد حدود 57 درصدی و افت 42.8 درصدی تولیدات صنعتی حکایت دارد.
۱