آخرین اخبار چک وصولی

اکوایران: وضعیت چک های برگشتی در نخستین ماه امسال در قیاس با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نزولی بوده و در مقابل تغییر چندانی را با ماه قبل خود نداشته است. طبق داده های بانک مرکزی در این ماه 31 هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده که حدودا 7 درصد از کل بوده است.
اکوایران: در بهمن ماه سال 1401 بالغ بر 8 میلیون و 397 هزار فقره چک در کشور مبادله شده که طی تقریبا دو سال اخیر این میزان چک مبادله شده بی‌سابقه بوده است.
پس از رشد تورم، ارزش سرانه چک های مبادلاتی در اولین ماه زمستان صعودی شد. همچنین بررسی آمار چک های مبادله ای نشان میدهد که در دی ماه امسال ارزش سرانه چک های برگشتی نیز سیری صعودی داشته و به محدوده 80 میلیون تومان رسید.
رشد چک های برگشتی به نوعی کاهش اعتباری در انجام معاملات در هر محل شناخته می شود. در سومین ماه پاییزی امسال، سهم این شاخص از کل به حداقل دوساله در کشور رسید. با این حال مقایسه آمارها به تفکیک استان ها نشان می دهد این شاخص در استان های «ایلام» و «کهگیلویه و بویرحمد» بدترین وضعیت را نسبت به سایرین داشته است.
سهم برگشتی چک ها در آخرین ماه پاییزی در کل کشور به حداقل خود در دو سال اخیر رسید. پایین آمدن نرخ چک های برگشتی در این مقطع مترادف با با افزایش وصول چک ها در کشور بوده که با سهم 93.1 درصدی در آذرماه بالاترین سطح دو سال را ثبت کرده است.
در دومین ماه پاییزی کشور در سال 1401 روند چک های برگشتی نزولی شده و در کمترین سطح خود در دو سال اخیر قرار گرفت. این در حالی است که استان های کرمان و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین افزایش را در این شاخص ها داشته اند.
در میانه پاییز 1401، سهم تعداد برگشتی ها از کل چک ها برابر با 7.1 درصد بوده که کمترین میزان این شاخص در بازه دو ساله به حساب می آید. این رکوردزنی در سمت مبلغ چک های برگشتی نیز قابل مشاهده است. برخی این اتفاق را در ادامه سیاست های اخیر بانک مرکزی در قبال بالا بردن امنیت چک ها می دانند.
در دومین ماه پاییزی امسال، روند چک های مبادله ای صعودی بوده و نسبت به مهر ماه رشدی 15 درصدی داشته است. در کنار این افزایش، وضعیت چک های وصول شده نیز افزایشی بوده و اما در مقابل مبلغ برگشتی ها 2.8 درصد نسبت به ابتدای پاییز کمتر شده است.
باوجود کاهش نسبت چک های برگشتی کل کشور در مهر ماه اما این متغیر به تفکیک استان ها تغییراتی متفاوت را رقم زده است. در همین خصوص طبق داده های بانک مرکزی استان کردستان با نسبت 15.6 درصد از حیث مبلغ و 9.9 درصد از جهت تعداد وخیم ترین موقعیت را در مقایسه با سایر استان های کشور داشته است.
ارزش سرانه چک های وصولی در مرداد کم شد این در حالی است که این رقم در ارزش چک های برگشتی از مرز 60 میلیون تومان عبور کرده و سیری صعودی را ثبت کرده است. مقایسه با سال قبل نشان می دهد با رشد تورم در امسال، ارزش هر چک افزایشی 70 درصدی را درمیانه تابستان داشته است.
۱ ۲