جست‌وجوی واژه یارانه در گوگل از نان پیشی گرفته است. نمودار داده‌های جست‌وجوی نان که در روزهای گذشته یکی از ترندهای جست‌وجوی گوگل فارسی بوده است حالا نسبت به عبارت یارانه عقب نشسته است.