همزمان که مسئولان وزارت بهداشت از لزوم تزریق دوز یادآور گفته‌اند، بسیاری در فضای مجازی درباره اینکه چه واکسنی باید چه زمانی تزریق شود هم سوالاتی مطرح کردند، در این ویدئو دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری کرونا به این پرسش‌ها پاسخ داده است.