دبیر انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران به اکوایران می گوید: در حال حاضر سه کارگروه اقتصادی، فنی و آموزش در انجمن حضور دارند، از این رو پیگیری مطالبات و چالش ها به صورت تخصصی در این انجمن انجام می شود.

به گفته شهاب الدین همایون مجد در گذشته شرکت‌های خارجی نیز در انجمن حضور داشتند، اما متاسفانه چند سالی است که به دلیل برخی مشکلات نمی‌توان میزبان آنها بود. او ادامه می دهد: با این وجود امیدواریم بتوان تعداد اعضاء را در این انجمن افزایش داد، چرا که با افزایش اعضاء قطعا می توان قدرت انجمن را بیشتر از گذشته کرد.