شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین در سالی که گذشت برای سومین دوره، رهبری خود بر حزب کمونیست چین را تحکیم کرد. اما از چین ۲۰۲۲ چه می‌دانیم؟

نسیم بنایی از چین در سال گذشته گزارش می‌دهد.