به گزارش اکوایران، نشریه اکونومیست در گزارشی به تحلیل این موضوع پرداخته که آیا کنسرت مشاهیر منجر به خیزش قیمت می‌شود یا خیر.

نسیم بنایی از گزارش اکونومیست می‌گوید.