این روایت چند خطی، سه اردیبهشت در فضای مجازی دست به دست شد. اتفاقی که باعث شد تا بار دیگر کلید واژه خشم و عصبانیت در جامعه فراگیر شود. چند روز بعد از این اتفاق تصویری از درگیری رانندگی در یکی از جاده‌های کشور وایرال شد، اتفاقاتی که کنار هم قراردادن آنها بسیاری از کاربران را به این نتیجه رساند که میزان خشونت در جامعه افزایش پیدا کرده است. اما آیا این نتیجه‌گیری صحیح است؟ بررسی‌های گالوپ در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که ۳۹ درصد مردم ایران در پاسخ به این پرسش که آیا یک روز قبل تجربه عصبانی شدن داشتند، پاسخشان مثبت بوده است. statista هم در گزارشی خشمگین‌ترین مردم جهان را مردم لبنان، ترکیه، ارمنستان، عراق و افغانستان دانسته است.
بررسی‌های آمار پزشکی قانونی اما نشان می‌دهد که در نه ماهه اول سال 1402 بیش از 473 هزار و 683 نزاع در کشور رخ داده است. سوگل دانائی از تحریریه اکوایران این آمارها را بررسی کرده و در گفت‌وگو با ارسیا تقوا، روانپزشک، تفاوت‌های خشم و خشونت در جامعه را جویا شده است.