به گزارش اکوایران، برآوردها نشان می‌دهد تعداد افرادی که در فقر زندگی می‌کنند، از ۲۶ میلیون نفر در سال ۹۸ به ۳۰ میلیون نفر در سال ۹۹ رسیده است. اما پایین‌ترین گروه هزینه‌ایی در آمارها چه درآمدی دارند؟ این گروه چه میزان هزینه برای خوراکی‌ها پرداخت می‌کنند؟