قرار نیست شما را بترسانیم؛ اما بد نیست بدانید که وقتی برای خرید به مرکز شهر تهران می‌روید، وقتی برای تعمیر وسایل برقی‌تان راهی پاساژ آلومینیوم می‌شوید، یا حتی برای انجام کاری اداری به یکی از زیرمجموعه‌های فلان وزارت‌خانه می‌روید، ممکن است با کوچک‌ترین اتفاق درگیر حادثه‌ای بزرگ شوید. چرا که آمار ساختمان‌های غیرایمن در تهران در وضعیت هشدارآمیزی قرار دارد.