به گزارش اکوایران- در روز شنبه هفته اخیر گزارش انتهای روز بازار متشکل که شامل حجم معاملات و متوسط روزانه قیمت دلار متشکل است، در شبکه اطلاع رسانی بازار متشکل قرار داده نشد، در نتیجه مقادیر روز یکشنبه برای روز شنبه نیز وارد شدند و داده‌های این گزارش به دست آمد. بر این اساس در هفته اخیر متوسط هفتگی قیمت دلار آزاد به صورت محدود افت کرد و روی 27 هزار و 615 تومان قرار گرفت. قیمت دلار سنا کاهش یافت، به کانال 26 هزار تومان وارد شد و روی 26 هزار و 870 تومان ایستاد. قیمت متوسط دلار متشکل نیز با افت جزئی روی 26 هزار و 573 تومان قرار گرفت.

1

قیمت یورو تغییر کانال داد

تغییرات قیمت در بازار یورو نیز منفی بود. قیمت یورو آزاد به کانال 31 هزار تومان وارد شد و روی 31 هزار و 884 تومان ایستاد. یورو متشکل و سنا نیز به کانال قیمتی 30 هزار رفتند. متوسط هفتگی قیمت یورو سنا در هفته اخیر 30 هزار و 980 تومان و متوسط قیمت یورو متشکل 30 هزار و 631 تومان بود.

2

عرضه دلار رکورد زد

اگر فرض کنیم عرضه در روز شنبه که اعلام نشد با روز یکشنبه برابر بود، هفته اخیر رکورددار حجم عرضه دلار در سال جاری می‌شود. عرضه دلار که در هفته گذشته روی 47 میلیون و 144 هزار قرار داشت در هفته اخیر روی 55 میلیون و 803 هزار قرار گرفت که از ابتدای سال بی‌سابقه بود.

3

عرضه یورو نیز رشد قابل توجهی داشت. عرضه یورو در هفته گذشته 4 میلیون و 771 هزار بود. عرضه یورو در هفته اخیر تقریبا دوبرابر شد و روی 9 میلیون و 418 هزار قرار گرفت.

4