قیمت سکه امامی صعود سنگینی را در انتهای هفته تجربه کرد. گذر از مقاومت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برای بسیاری از بازیگران بازار سکه ناباورانه بود. با این حال، زمانی که فضای بازار فلز گران بهای داخلی از لحاظ ارزش ذاتی بررسی شود، کاملا مشهود است که سکه از ظرفیت رشد در روز پنج شنبه برخوردار بود. در واقع رشد سکه از سوی متغیرهای بنیادی حمایت می شد و خبری از هیجان بی مورد رفتاری در بازار نبود. با این حال، بخش زیادی از رشد فلز گران بهای داخلی در این روز بدون معامله خاصی رخ داد، چرا که به یکباره ارزش ذاتی سکه به بالای  محدوده ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی رفته بود.

دلار و سکه پشت خطی

عامل جهانی رشد سکه امامی

چهارشنبه شب بهای اونس طلا طی مدت زمان کوتاهی به بالای سطح هزار و ۸۵۰ دلاری رفت و همین عامل موجب شد که ارزش ذاتی فلز گران بهای  داخلی در ابتدای بازار روز پنج شنبه بالای محدوده ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قرار بگیرد. طبیعی بود که با توجه به چنین ارزش ذاتی، معامله گران حاضر به فروش سکه زیر سطح ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نباشند، چرا که با در نظر گرفتن حباب بسیار محدود یک درصدی، باز هم ارزش بازاری سکه باید بالای محدوده ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار می گرفت.

با توجه به اینکه بهای اونس طلا در روز جمعه نیز افت محسوسی نداشت، می توان گفت که سکه هم چنان از سوی متغیرهای جهانی به سوی قیمت های بالاتر هدایت می شود. با این حال، ممکن است در بازار داخلی دو اتفاق رخ دهد که سکه را در موقعیت نزولی قرار دهد. اولین اتفاق افت قیمت دلار و دومین اتفاق، سودگیری معامله گران از خریدهای سنگین هفته گذشته است.

دلار و سکه پشت خطی