به گزارش اکوایران، تورم ماهانه شهریور 2.2 درصد به ثبت رسیده، به عبارت دیگر به طور میانگین سطح عمومی قیمت ها در شهریور ماه نسبت به مرداد بالغ بر 2 درصد افزایش داشته که نسبت به تورم ماهانه در مرداد افزایشی جزئی را تجربه کرده است. این در حالیست که تورم در ماه های گذشته الخصوص در خرداد ماه بسیار بالا بوده و حتی نرخ تورم به بالاتر از 12 درصد هم رسید که رکود تورم در چند دهه اخیر اقتصاد ایران شکسته شد. جهش تورمی رخ داده در خرداد ماه بیشتر از سمت تورم اقلام خوراکی بوده که ناشی از اجرای سیاست اصلاح یارانه کالاهای اساسی به وجود آمده بود. بر مبنای ادبیات اقتصادی دولت پس از این جراحی اقتصادی باعث شکل گیری تورم فشار هزینه در اقتصاد ایران شد. زمانی که تورم بیشتر از سمت اقلام خوراکی باشد، اقشار کم درآمد جامعه متحمل فشار بیشتری می شوند، از همین رو نیز در ماه های گذشته شاهد به ثبت رسیدن تورم های بالا در دهک های پایینی به نسبت دهک ها بالای درآمدی بوده ایم.

تورم ماهانه دهک های دو تا ششم در شهریور ماه سال 2.2 درصد برآورد شده که بالاترین نرخ به ثبت رسیده تورم در میان دهک ها محسوب می شود، همچنین دهک ها اول، هفتم و هشتم نیز تورم ماهانه 2.1 درصد را به ثبت رسانده اند. این در حالیست که تورم ماهانه برای دهک های نهم و دهم به تریتب 1.9 درصد و 1.8 درصد بوده است، به بیان دیگر ثروتمند ترین دهک های جامعه در شهریور ماه کمترین افزایش قیمت ها را تجربه کرده و دهک دهم که پر درآمد ترین گروه جامعه محسوب می شود، کمترین تورم ماهانه را در شهریور ماه به ثبت رسانده است. به طور کلی می توان گفت که هرچه از سمت دهک های کم درآمد به سمت دهک های بالا حرکت کرده ایم شاهد به ثبت رسیدن تورم های کمتر بوده ایم.

عکس این اتفاق در ماه مرداد ماه رخ داده بود، در مرداد هرچه از دهک های با درآمد بالا به سمت دهک های کم درآمد می آمدیم شاهد تورم های کمتر بوده ایم. اما ظاهرا این روند در شهریور ماه تغییر کرده و شاهد فشار تورمی بیشتر بر دوش اقشار کم درآمد جامعه بوده ایم.

photo_2022-10-05_15-54-44