به گزارش اکوایران تورم دهک اول و دوم  در مهر ماه امسال 2.7 درصد برآورد شده، به بیان ساده تر پایین‌ترین دهک های جامعه که فقیرترین قشر ایران محسوب می شود در مهر ماه نسبت به سایر دهک ها تورم پایین تری را به ثبت رسانده اند. تورم دهک دهم که ثروتمند ترین دهک جامعه است در مهر ماه 3 درصد به ثبت رسیده، این نرخ بالاترین تورم ماهانه در میان تمامی دهک ها به حساب می آید. همچنین تورم دهک هشتم نیز در مهر 3 درصد بوده و در این حالیست که دهک نهم که در بین دهک هشتم و دهم قرار دارد، نسبت به این دو دهک تورم کمتری را به ثبت رسانده است. به طور کلی می توان اظهار داشت که در مهر ماه هرچه از سمت دهک های پایینی به سمت دهک ها پردرآمد تر حرکت کرده ، شاهد تورم ماهانه بالاتری بوده ایم. حا این سوا ایجاد می شود که به چه علت این اتفاق رخ داده است؟

اقلام خوراکی در سبد مصرفی خانوار های کم درآمد سهم بیشتری دارد و دراان سو سهم کالاهای غیر خوراکی و خدمات در سبد مصرفی خانوار دهک های بالایی وزن بیشتری به خود اختصاص داده است. هر زمان که تورم بیشتر از سمت اقلام خوراکی باشد، فشار تورمی بر دهک های پایینی بیشتر بوده و هرچه تورم از سوی اقلام عیر خوراکی باشد تورم دهک ها ثروتمند بیشتر خواهد بود. تورم اقلام خوراکی در مهر ماه 2 درصد برآور شده و این در حالیست که تورم غیر خوراکی ها و خدمات 3.5 درصد بوده است. از همین رو شاهد این بوده ایم که تورم در دهک های بالایی به نسبت دهک های فقیر بیشتر باشد. بررسی ها نشان می دهد در چند ماه گذشته که تورم بیشتر به علت گرانی خوراکی ها بوده، تورم دهک ها کم درآمد بیشتر بوده، دقیقا خلاف اتفاقی که در مهر ماه رخ داده است.

 تورم ماهانه در مهر ماه امسال 3 درصد برآورد شده که نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است. این برای دومین ماه متوالی است که تورم ماهانه روندی صعودی به خود گرفته، به عبارت دیگر در مرداد ماه تورم ماهانه 2 درصد به ثبت رسید و سپس به در شهریور به 2.2 درصد رسید و اکنون نیز 3 درصد را لمس کرده است. همچنین تورم نقطه به نقطه نیز در مهر ماه 48.6 درصد بوده، به بیان ساده تر خانوار ایرانی برای تهیه یک سبد مشخصی از کالا و خدمات در مهر ماه امسال نسبت به تهیه همین سبد در مهر سال گذشته، یک و نیم برابر بیشتر هزینه کرده اند.

1