علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه «مارکت‌تایمز»، سیر صعودی پوند و دلایل آن را تحلیل می‌کند.