در طول سالیان اخیر، نحوه‌ی انتخاب رییس چند بار تغییر کرده است ولی همچنان سلطه دولت بر انتخاب رییس کل باقی مانده است.