به گزارش اکوایران، اعضای هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی کشور با همراهی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - دیدار و گفت‌وگو کردند.

طبق گزارش ایلنا، در این دیدار علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره مشکلات جامعه بازنشستگان کارگری اظهار کرده که «۵۰ درصد بازنشستگان زیر ۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند و باید در این بخش با برنامه‌ریزی دقیقی وارد شد و کمبودها را جبران کرد و کمک حال کارگران و بازنشستگان بود.»

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفته «یکی از هویت‌های کارگران بازنشسته و شاغل بانک رفاه کارگران است و نمی‌خواهیم به هیچ عنوان این بانک را از دست بدهیم.»

براساس اظهارات بابایی کارنامی، حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ کارگر بازنشسته و حدود ۱۵ میلیون کارگر شاغل در کشور وجود دارد و باید به نوعی عمل بشود که سهامدار بانک رفاه شوند و این از مطالبه جدی کارگران و بازنشستگان است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اظهار کرده که هر استان دارای یک کانون بازنشستگان استان دارد و با فرآیند قانونی کار شکل می‌گیرد در شهرستان‌ها فعال هستند.

به گفته بابایی کارنامی، حق عضویت کانون بازنشستگان براساس قانون کار تعیین شده و امور مالیاتی براساس خدمات برای این کانون مالیات وضع کرده که این کانون تنها به ارائه خدمات مشغول است و خدمات هم مالیات ندارد و درآمدی ندارند که مالیات پرداخت کنند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس از وزیر اقتصاد درخواست کرد که در بخش بانک رفاه و مالیاتی که برای کانون بازنشستگان در نظر گرفته شده است، کمک‌کار ما باشید و هوای کارگران را داشته باشید.

به گفته بابایی کارنامی،  ۵۰ درصد نیروی بازنشسته کشور ما امسال زیر ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و این در حالیست که اگر ۳۰ روز کامل باشد و این مساله اجحاف به قشر کارگر است و باید در این بخش کمک کار کارگران بود.

بانک رفاه تنها ابزار نجات بازنشستگان است

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در این نشست نیز اظهار کرده که بانک رفاه تنها ابزار نجات بازنشستگان است و باید با همین موقعیت باقی بماند.

به گفته محمد اسدی، بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته در سراسر کشور هستند که کانون‌های بازنشستگان توسط بازنشستگان تشکیل و در سراسر کشور ۳۶۰ کانون فعال داریم و از هیچ دستگاهی بودجه دریافت نمی‌کنیم و ردیف بودجه نداریم و کاملا غیرانتفاعی هستیم و براساس حق عضویت اداره می‌شویم.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی بیان کرده که درمان مستقیم تامین اجتماعی نمی‌تواند جوابگوی ۵۰ میلیون بیمه شده باشد و برهمین اساس کانون بازنشستگان تلاش دارد تا در راستای رفع مشکلات بازنشستگان و کارگران در بخش بیمه تکمیلی کمک‌کار باشد و در این راستا گام بردارد.

براساس اظهارات اسدی، تمام‌ مجموعه بیمه شده و کل دارایی ما یک هتل در انزلی برای این مردم و افراد تحت پوشش کانون است و برای غیر نیست و یک مهمانسرای ۲۴ واحده در مشهد است.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور اظهار کرده که کانون بازنشستگان فعالیت اقتصادی ندارد اما بیمه و دارایی ما را از مجموعه‌ای دیده که دارای منابع هستیم و مالیات برای ما در نظر گرفته است و تقاضا داریم نسبت به کانون‌ها مثل تشکل‌های صنفی لحاظ شود.

به گفته اسدی، ما بر اصل مالیات اعتراض داریم و بر این اعتقادیم که ما درآمدی نداریم که براساس آن‌مالیات پرداخته شود و فقط حق عضویت افراد است که دریافت‌ می‌شود و براساس ان خدمات‌رسانی می‌شود و کار انتفاعی برای غیر نداریم و انجام نمی‌دهیم و عضویت هم حق مالیات ندارد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور اظهار کرده که سالهاست که سر ماه برای پرداخت حقوق، ۵ حروف آخر ما در دریافت حقوق نگران هستند و تنها جایی که به داد ما می‌رسد بانک رفاه است و بانک رفاه تنها ابزار نجات بازنشستگان است و دغدغه ماست که اگر کلید بانک رفاه در اختیار دیگری قرار گیرد ما در حقوق افراد با مشکل مواجه می‌شویم.

براساس اظهارات اسدی، اگر قرار است بانک رفاه برای اجرای قانون خصوصی‌سازی شود، ما بازنشستگان که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهیم در قالب تعاونی وارد شده و ۳۴ یا ۳۵ سهمی که قرار است تبدبل به خصوصی شود، ما خریداری کنیم و اگر منافعی وجود دارد در اختیار این جمع قرار گیرد.

براساس قانون کمک کار کانون عالی بازنشتگان برای رفع مشکلات هستیم

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در این نشست گفته که برعهده همکاران ما بود و زمانی که به عنوان مودی مالیاتی برای شما پرونده تشکیل می‌شود باید به شما اطلاع داده می‌شد که مشمول این قواعد هستید تا تکالیف قانون را مراعات کنید و فرصت‌ها را از بی‌خبری از دست ندهید که اگر به شما از سوی همکاران در این راستا اطلاع داده نشد، کوتاهی از سوی همکاران ما بوده و غافلگیرانه برای شما مالیات درنظر گرفته شد و باید دوستان‌ما این‌مساله را باید جبران کنند.

خاندوزی اظهار کرده که برای سال‌ها و سنوات بعد و آینده هم باید با قوت وارد شوید و مسائل حقوقی و مالیاتی را بررسی کنید تا مشکلی برای سالهای بعد نداشته باشید.

به گفته وزیر اقتصاد، در رابطه با پرونده ۲۵۱ هم با مسئول هیات ۲۵۱ هماهنگی می‌شود تا پرونده سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد.

خاندوزی اظهار کرده که در مورد تشخیص مالیات هم اگر اصل مالیات داده شود، اصل مالیات بخشوده نمی‌شود و اگر جرائم یا دیرکرد دارید، کمک‌کار خواهیم بود و تا جایی که قانون اجازه دهد تلاش می‌کنیم تا مشکلات برطرف شود.