همزمان با اجرای این مصوبه، انتقادات زیادی به آن شد. مهدی پازوکی که در این مناظره به عنوان مخالف حضور دارد، معتقد است: دولت درآمد از این محل را صرف هزینه‌های جاری می‌کند. ضمن اینکه به دلیل مصونیت قضایی، دارایی‌ها به نهادهای وابسته به دولت و خصولتی‌ها واگذار می‌شود.

در عین حال، محمدرضا شهیدی از کارشناسان اقتصادی و از فعالان بخش خصوصی به عنوان موافق اجرای مصوبه مولدسازی بر این باور است: روش فعلی نگهداری دارایی‌های غیرمولد، اقتصاد را به نابودی می‌کشاند. او نیز به عنوان موافق شروطی برای اجرای موفق مصوبه دارد.

دومین مناظره اکوایران با موضوع مولدسازی دارایی‌های راکد دولت را فردا (جمعه) ساعت ۱۱ در این لینک می‌توانید ببینید.