دولت در بودجه سال آینده درآمد ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی از محل مولدسازی دارایی‌های راکد پیش بینی کرده است.

وزیر اقتصاد در نشست خبری خود اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق از من پرسیدند چگونه عددی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای فروش این اموال دیده شده، محقق خواهد شد؟

خاندوزی پاسخ خود به سوال نمایندگان مجلس را به خبرنگاران هم اعلام کرد.