شواهد نشان دهنده آن است که از مجموع ۳۲ اتاق بازرگانی، در مجموع روسای ۲۶ اتاق بازرگانی با توجه به آئین‌نامه جدید هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان تغییرخواهند کرد؛ روسایی که فعالیت بسیاری از آنها به دوره ۲۷ ساله علینقی خاموشی باز می‌گردد و در دوره جدید شاهد تغییر آنها خواهیم بود.

احمد پورفلاح مشاور عالی ریاست اتاق ایران در گفت و گو با «اکو ایران» از این تغییر و تحولات می گوید.