خوانساری در خصوص عدم حضور خود و برخی دیگر از اعضا ائتلاف می گوید، سیاست ائتلاف چرخش نخبگان بود و بر همین اساس گروهی از ائتلاف خارج شدند تا گروه دیگر امور را در دست بگیرند.

او امیدوار است این دوره نیز ائتلاف پیروز انتخابات باشد، اما در نهایت تاکید می کند هر چه از صندوق بیرون بیاید قابل احترام و درست است.