ابوالفضل خاورنژاد - کارشناس و پژوهشگر اقتصادی - در این خصوص معتقد است: آنچه تحت عنوان موجودی انبار در حساب‌های ملی می‌بینیم، شامل کالاهای واسطه‌ای، وارداتی و کالاهای نهایی مصرفی هستند.

کاهش موجودی انبارها در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نشانه رونق است؟