به گزارش اکوایران، مدل جدید نشان می‌دهد حتی اگر فدرال رزرو پیش از این نرخ بهره را افزایش داده بود، تورم امروز یکسان بود. مدل اقتصادی بلومبرگ می‌گوید زمان‌بندی افزایش نرخ بهره اهمیت چندانی ندارد. فدرال رزرو برای جلوگیری از تورم نیاز به «رکود شدید» داشت.

حتی اگر فدرال رزرو 9 ماه قبل شروع به افزایش نرخ بهره کرده بود، تورم ایالات متحده امروز کمتر از الان نبود. این نکات نتیجه شبیه‌سازی با استفاده از مدل جدید اقتصاد بلومبرگ است که بر اساس تحلیلی که «دیوید ویلکاکس»، مدیر تحقیقات اقتصادی بلومبرگ در ایالات متحده روز چهارشنبه ارائه داد منتشر شده است.

این تحلیل حاکی از آن است که اگر فدرال رزرو شروع به افزایش نرخ معیار خود در سه ماهه دوم سال 2021 به جای سه ماهه اول 2022 می‌کرد، شاخص قیمت مصرف‌کننده در سه ماهه اول سال 2023 نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.9 درصد بالاتر می‌بود؛ و این یعنی تفاوت چندانی نمی‌کرد.

ویلکاکس نوشت: «حتی اگر فدرال رزرو خیلی سریع‌تر واکنش نشان می‌داد، ما شدیدترین شیوع تورم را از دهه 1970 می‌دیدیم. بر اساس این مدل، برای رفع مشکل تورم به طور کلی، فدرال رزرو باید اقتصاد را در یک رکود بسیار شدید قرار می‌داد.

علاوه بر این، پیش‌بینی‌های این مدل بلومبرگ برای تورم، تحت سناریوی جایگزین «افزایش نرخ»، کمابیش با پیش‌بینی‌های بلومبرگ اکونومیکس برای تورم تا پایان سال 2025 مطابقت دارد. 

با توجه به مدل مذکور، جایی که افزایش می‌توانست زودتر رخ دهد، در سال 2022 بود. این مدل نشان می‌دهد که در این صورت تورم 8.6 درصد در سه‌ماهه دوم می‌توانست جای خود را به تورم 7.6 درصد در سه‌ماهه سوم دهد.

ویلکاکس گفت: «این یک تفاوت بی‌اهمیت نیست - اما تغییر دهنده بازی هم نیست.»