به گزارش اکوایران در تمامی شاخص های قیمتی، تورم تولید کننده خدمات در انتهای فصل بهار سال جاری افزایش یافته است. این شاخص نشان‌دهنده میزان تغییرات قیمت در اولین نقطه از فرآیند توزیع کالاست، به عبارت دیگر این تورم بیان می‌کند که میانگین قیمت دریافتی برای خدمات ارائه شده توسط تولید کنندگان در سطح کشور چقدر افزایش یافته است.

آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه این شاخص در بهار 1402 با نرخی نزدیک به 62 درصد برآورد شده که بالاترین میزان به ثبت رسیده حداقل در یک دهه اخیر به حساب می‌آید. شاخص تورم نقطه به نقطه از رشد سطح عمومی قیمت‌ها در بازه زمانی مدنظر نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته اش به دست می‌آید.

همچنین تورم سالانه تولیدکنندگان خدمات حدود 59 درصد و تورم فصلی این گروه، بالغ بر 15.5 درصد به ثبت رسیده که افزایش قابل توجهی در میزان آن‌ها رخ داده است.

افزایش تورم تولیدکننده گروه خدمات

آمارها نشان می‌دهد که تورم فصلی تولید کننده خدمات در بهار 1402 حدود 15.7 درصد رقم خورده که نسبت به تورم 8.9 درصدی زمستان 1401 به شکل قابل توجهی بالاتر است.

حتی تورم سالانه منتهی به بهار 1402 رشدی 3 درصدی یافته و به 58.8 درصد رسیده است.

به طور کلی تورم تولیدکننده با یک تاخیر زمانی در تورم مصرف‌کننده منعکس می‌شود اما به عقیده برخی کارشناسان، تورم تولید کننده بخش خدمات به دلیل فاصله زمانی کوتاه‌تر در رسیدن کالا(خدمات نوعی کالا است) به دست مصرف‌کننده، سریع‌تر در تورم مصرف‌کنندگان انعکاس می‌یابد. به بیان دیگر فاصله زمانی بین تورم تولیدکننده خدمات با تورم مصرف کننده خدمات نسبت به سایر بخش ها کمتر است.

تورم تولیدکننده خدمات؛ نرخی بی‌سابقه در دهه اخیر

با وجود اینکه ادعاها درباره کنترل تورم و نقدینگی در محافل اقتصادی مطرح شده می‌شود، آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده خدمات در بهار 1402 رکوردی حداقل ده ساله را به ثبت رسانده است. این شاخص در اولین فصل سال جاری به 61.9 درصد رسیده که نسبت به شاخص مشابه در زمستان 1401 بالغ بر 2.5 درصد افزایش یافته است.

فشار تورمی تولیدکنندگان خدمات بر دوش کدام گروه بوده است؟

بر اساس بررسی‌ها، گروه "فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" از میان کالاهای بخش خدمات متحمل بیشترین میزان تورم تولیدکننده فصلی(22.9 درصد)، سالانه(113.1 درصد) و نقطه به نقطه(111.8 درصد) بوده است.

photo_2023-08-19_14-27-37