داده‌های آکادمی سامان از داروخانه‌ها و تورمی که در اردیبهشت امسال در اقلام عرضه شده در داروخانه‌ها ثبت شده نشان می‌دهد که میزان تورم در بخش دارو نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل حدود ۸۱ درصد بوده. به گفته فردین یزدانی پژوهشگر و مشاور آکادمی سامان، تورم این بخش در شرایطی ۸۱ درصد شده که حذف ارز ترجیحی در اواخر اردیبهشت سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده.

همچنین تجهیزات پزشکی در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال قبل گرانی ۹۰ درصدی را ثبت کرده است.

پژوهشگر و مشاور آکادمی سامان در رابطه با تورم حاکم بر بازار اقلام دارویی و پزشکی می‌گوید: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که در مجموع حدودا با نرخ تورم ۸۰ درصدی مواجه بودیم. این ۸۰ درصد و عدم تناسب درآمد خانوارها به خصوص میان‌درآمد ها و کم‌درآمدها با این افزایش تورم، باعث شده که عملا این گروه‌ها وضعیت درمانی مناسبی نداشته باشند.