به گفته او، با کم‌تر از نصف رانت سالانه فروش خودروی کارخانه‌ای و یارانه بنزین، می‌توانیم در یک سال متروی تهران را دو برابر کنیم! پول داریم، ولی پول را داریم غلط مصرف می‌کنیم.