آیا دولت قرار است نرخ دلار کالای اساسی را به ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان برساند؟ سناریوی پیش روی دیگر چیست؟