منیژه غلامرضایی مدیر زیرساخت ایمیدرو با اشاره به بخش برق که یکی از چالش‌های اصلی معدنی‌ها و صنایع معدنی محسوب می شود، اظهار کرد: در بحث برق در سال ۱۴۰۰ تفاهم نامه‌ای برای احداث ۱۰ هزار مگاوات برق با وزارت نیرو امضا کردیم که تا به امروز برای ۱۶هزار مگاوات موافقت اصولی صادر شده و ۶ هزار مگاوات وارد مرحله اجرا شده است. البته عمده مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی بوده است.