به گزارش اکو ایران، روند سپرده های بانکی در مرداد ماه مسیری ثابت را نسبت به ماه قبل خود داشته و سرعت یکنواختی را ثبت کرده است. در این ماه طبق داده های بانک مرکزی در حدود 6 هزار و 151 هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک ها قرارگرفته است. 

این رقم پس از کسر سپرده قانونی برابر با 5 هزار و 528 هزار میلیارد تومان می شود که نشان می دهد حجم سپرده های قانونی بانک ها در این ماه معادل با 622 هزار و 600 میلیارد تومان رقم خورده است.

این شاخص را بانک مرکزی به تفکیک استانی نیز برآورده کرده که نشان می دهد سهم تهران از سپرده های بانکی برابر با 53.4 درصد بوده است.

سپرده بانکی

بررسی سهم استان ها در سپرده های بانکی

در مرداد ماه امسال سهم تهران از سپرده های بانکی برابر با 3 هزار و 289 هزار میلیارد تومان بوده که بالاترین رکورد را در میان 32 استان کشور داشته است.

این در حالی است که در استان کهگیلویه و بویر احمد این رقم برابر با 17 هزار و 200 میلیارد تومان بوده که کمترین سطح را در میان سایرین داشته است.

بررسی سهم تسهیلات به سپرده ها نیز پس از کسر سپرده قانونی در کل کشور نشاندهنده آن است که این شاخص برابر با 81.1 درصد بوده و از ماه قبل خود در حدود 0.2 واحد درصد بالاتر بوده است.

نسبت تسهیلات 4 استان بالاتر از 100 درصد

بررسی ها نشان می دهد سپرده ها پس از کسر سپرده های قانونی برابر با 5 هزار و 528 هزار میلیارد و 400 میلیون تومان بوده و سطح تسهیلات در کل کشور معادل با 4 هزار و 485 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. بنابراین نسبت تسهیلات به سپرده ها معادل با 81.1 درصد برآورد شده که در 14 استان بالاتر از این سطح بوده است.

در تهران تسهیلات 90 درصد کل سپرده ها بوده و در استان های خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و ایلام فراتر از 100 درصد ثبت شده است.

سپرده بانکی