به گزارش اکوایران، حجم خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به 577 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به ماه قبل کاهش 2 درصدی داشته است.

در آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی یکی از شاخص های مهم به شمار می آید چرا که این بخش در آمار پایه پولی سهم به سزایی دارد. به طور کلی داده های پایه پولی در هر مقطعی به نوعی علامتی از رشد تورم در کشور به شمار آمده که رشد بالای آن می تواند با احتساب ضریب فزاینده نقدینگی منجر به افزایش تورم شود.

پایه پولی

سهم 15 درصدی خالص دارایی های خارجی در رشد پایه پولی

سطح پایه پولی در کشور برابر با 690 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته رشدی 33 درصدی داشته است.

بررسی نقطه ای در سهم افزایش اجزای پایه پولی در رشد نقطه ای این پایه پولی کشور نشان می دهد بیشترین سطح را خالص سایر اقلام بانک مرکزی داشته که برابر با 15.9 درصد در آخر شهریور ماه بوده است. دومین رکورد را نیز در این مقطع خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی داشته که برابر با 15.7 درصد بوده است.

با این وجود بررسی نقطه ای خالص دارایی های خارجی این مرکز نشان می دهد روند رشد این شاخص در کشور نزولی بوده است.

روند کاهشی رشد نقطه ای در پایه پولی

به طور کلی بخش زیادی از خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی  دلالت بر درآمدزایی دولت از مسیر صادرات نفت دارد. بررسی ها نشان می دهد رشد نقطه ای برابر با 15.2 درصد بوده که چهارمین رکورد کمترین رشد نقطه ای در این شاخص از ابتدای سال 99 تاکنون بوده است.

به عبارت دیگر رشد نقطه ای پایه پولی دراین ماه در سطح پایینی قرار داشته و روندی های آماری نیز نشان از مسیر نزولی این شاخص دارد.

در کنار این افت سهم این متغیر در پایه پولی نیز نزولی شده و در پایان تابستان ، آخرین اطلاع آماری بانک مرکزی تاکنون، برابر با 15.7 درصد به ثبت رسیده است.

برخی کارشناسان معتقدند با وجود آنکه بعضی خبرها حاکی از رشد نرخ تسعیر ارز در خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده، می توان گفت روند نزولی این شاخص، نشان از کاهش قابل توجه در آمارهای خالص دارایی های خارجی دارد.

پایه پولی