آخرین اخبار پایه پولی

اکوایران: رسوب پول در حساب بانک ها در کانال 70 همت قرار گرفته است. این شاخص متولد دادو ستد بانک ها و بانک مرکزی دربازار باز بوده و با نشستن در پایه پولی تورم زایی به همراه دارد. بررسی ها نشان می دهد باوجود رشد نرخ سود به منظور کنترل مانده پول در بازار باز، اما هنوز این رقم در سطح سال گذشته قرار دارد.
اکوایران: پایه پولی را در اقتصاد شاخص مهم تورم ساز می دانند. رشد این شاخص در نیمه زمستان سال قبل به قله هفده ماهه رسید. براساس داده های بانک مرکزی، سهم عمده این رشد از ناحیه بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده که با رشد 84 درصدی رکورد بی سابقه در شش سال اخیر را رقم زده است.
۰۳:۰۲
بررسی گزارش های ماهانه از تفریغ بودجه نشان می دهد که به جز در مقوله وصول مالیات، دولت در سایر بندهای درآمدی بودجه 1401 توفیق چندانی نداشته است.
اکوایران: بیشترین افزایش پایه پولی در سال 1401 (تا پایان دی ماه) مربوط به آذر ماه بوده، به طوری که در این ماه پایه پولی 5.3 درصد افزایش یافت و معادل 38.7 همت به پایه پولی کشور افزوده شد. آمارها، مهم‌ترین عامل در افزایش پایه پولی را رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌دانند.
در آذر ماه سال گذشته، بدهی بانک ها به بانک مرکزی 46 همت افزایش پیدا کرده و رکوردزنی کرد. طبق آمارها خالص استقراض بانکی در کشور 77 درصد بیشتر از سال قبل شده و به رکورد هفت ساله رسیده است. بررسی ها نشان می دهد سهم این شاخص در رشد پایه پولی؛ هسته تورم ساز پولی کشور، بیش از نصف بوده است.
اکوایران: در ابتدای زمستان، پایه پولی با رشدی 38 درصدی رکورد 16 ماهه را شکست. در ادامه بررسی وضعیت متغیرهای کلان که شناشنامه پولی اقتصاد کشور محسوب می شوند نشان می دهد نقدینگی در آغاز زمستان از مرز 6 هزار همت عبور کرده است.
اکوایران: وزارت صمت در پایان سال ۱۴۰۱ اقدام به فروش یکپارچه خودرو کرده است. دولت تنها با این طرح حدود یک چهارم از میزان افزایش پایه پولی که در سال جاری اتفاق افتاده را جذب خواهد کرد.
اکوایران: بررسی بدهی‌ بخش دولتی به سیستم بانکی گویای وضعیت بحرانی شرکت‌های دولتی است. میزان رشد بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی طی مدت 10 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
در میانه پاییز امسال مهم ترین سهم را در رشد سالانه پایه پولی بدهی بانک ها به بانک مرکزی داشته است. این شاخص در آبان امسال 59.1 درصد رشد نقطه ای را نسبت به سال قبل داشته که در بازه هفت ساله بی سابقه بوده است. موضوعی که به باور بسیاری اثر تورم زا در کشور دارد.
اکوایران: دو متغیر مهم پولی کشور در آذر 1401 رکوردزنی کرده‌اند. سهم پول از نقدینگی به رکورد ده ساله رسیده و رشد ماهانه پایه پولی با ثبت 5.3 درصد در بالاترین سطح 19 ماهه قرار گرفته است. رشد این دو شاخص را بسیاری از تحلیل گران از مهم ترین عوامل تورم زا در کشور می دانند.