آخرین اخبار پایه پولی

۰۱:۱۲
جدیدترین آمارهای منتشر شده خبرهای خوبی از آینده تورم نمی‌دهد. چرا که رشد پایه پولی در میانه تابستان اوج گرفته و رکوردهای جدید را ثبت کرده است.
رشد مانده عملیات بازار در پایه پولی تقریبا ثابت بوده و تغییری نسبت به ماه قبل نداشته است. این شاخص در نتیجه معاملات هفتگی بازار باز استخراج می شود که مستقیما در پایه پولی قرار می گیرد. مهم ترین دلیل ثبات عملکرد نقدینگی در بازار باز بسط ثابت پول در این معاملات بوده است.
در کل های پولی مرداد ماه 1401 دو اتفاق مهم به ثبت رسید. رشد ماهانه و نقطه ای پایه پولی هم جهت با یکدیگر بوده، رکورد سه ماهه زده و سیری صعودی را ثبت کرد. این همسویی در افزایش متغیر های تورم ساز، در نقدینگی نیز به چشم می خورد و روند ماهانه و نقطه ای این شاخص را ارتقا داد.
سرعت افت تراکنش های شاپرک بر اساس داده های بانک مرکزی کاهش پیدا کرده و این رقم را به مرز 676 همت رسانده است. این اتفاق را برخی با توجه به همبستگی معنادار میان شاخص رشد شاپرک و نقدینگی عامل رشد احتمالی ماهانه متغیر تورم ساز کشور در میانه تابستان قلمداد می کنند.
بانک مرکزی نرخ رشد هدف نقدینگی را در پایان سال جاری 30 درصد اعلام کرده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد این نرخ با واقعیت‌های کنونی اقتصاد کشور همخوانی ندارد.
۰۱:۳۸
پایه پولی تیرماه با رشدی ۲۶.۲ درصدی به ۶۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده که بخش مهمی از آن سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است.
سهم پول از نقدینگی به 22.5 درصد رسیده و رکورد 9 ساله را شکست. این افزایش در شاخص مهم نقدینگی از نگاه کارشناسان به این معناست که پول درکمینگاه بازارهای دارایی قرار گرفته و قدرت تورم زایی نقدینگی را به بالاترین سطح خود از تیر 92 تا کنون رسانده است.
رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی برابر با 3.6 درصد به ثبت رسیده و بالاترین سطح را در سال جاری به ثبت رسانده است. برخی کارشناسان معتقدند این رشد در نتیجه اعمال تغییر نرخ ارز در خصوص صادرات نفت بوده و منجر به سهم 15.7 درصدی خالص دارایی های خارجی در رشد نقطه ای پایه پولی شده است.
بانک مرکزی نرخ رشد هدف نقدینگی را در پایان سال، پایین تر از 35 درصد اعلام کرده است.بررسی ها نشان می دهد برای تحقق نرخ اعلام شده در انتهای 1401، باید رشد این متغیر تورم‌زا تا پایان سال به شکل قابل توجهی پایین تر از بازه زمانی مشابه در سال قبل باشد.
در اولین ماه امسال، بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایه پولی رشدی 50 درصدی را نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته داشته و مهم ترین عامل رشد پایه پولی در این مقطع بوده است. این در حالی است که بدهی بخش دولتی افت قابل توجهی داشته است. برخی معتقدند این اتفاق ناشی از افزایش تسهیلات تکلیفی دولت بردوش بانک ها و بدتر شدن وضعیت نهادهای مالی در این مقطع باشد.