آخرین اخبار پایه پولی

اکو ایران: بدهی دولت به بانک مرکزی از ابتدای زمستان 1402 رشد زیادی داشته است. به طوری که سهم این بدهی‌ها از پایه پولی با افزایش قابل توجهی به 37.2 درصد در بهمن ماه رسیده است. موضوعی که می‌تواند تبعات تورمی در پی داشته باشد.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد از نرخ رشد نقدینگی در بهمن 1402 دچار جهشی یک ماهه شده و حدود 27.5 درصد ثبت شده است. در مقابل مشاهده می‌شود نرخ رشد پایه پولی حدود 29.6 درصد بوده که به نوعی کف 18 ماهه به شمار می‌آید.
اکو ایران: رشد نقطه به نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن 1402 به 98.3 درصد و سهم آن از رشد پایه پولی به 41.8 رسیده است. اعدادی که نشان می‌دهد بانک‌ها همچنان با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند؛ هر چند از مهر 1402 از تب داغ بدهی بانک‌ها اندکی کم شده است.
اکو ایران: آخرین گزارش بانک مرکزی از جزئیات آمار بخش پولی و بانکی نشان می‌دهد که در دی ماه 1402 بیشترین سهم از پایه پولی برای خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. همچنین رشد نقطه به نقطه دارایی‌های خارجی نیز منفی بوده است.
اکوایران: بر اساس داده‌های بانک مرکزی علی‌رغم سهم 14 درصدی اجرای سیاست پولی در ترازنامه بانک مرکزی، بالغ بر 8 واحد درصد از رشد 41 درصدی پایه پولی در مرداد ماه ناشی از این جزء بوده است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد در اولین ماه تابستانی 1402 حدود 12 واحد درصد از رشد 41 درصدی پایه پولی ناشی از اجرای سیاست پولی بوده است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد در فروردین 1402 رشد پایه پولی حدود 45 درصد بوده است که در این میان بیش از 4 درصد آن ناشی از اجرای سیاست پولی توسط بانک مرکزی رقم خورده است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد در خرداد ماه 1402 سهم مانده اجرای سیاست پولی در ترازنامه بانک مرکزی برای اولین بار در سال جاری بالغ بر 16 درصد رسیده است و همین موضوع منجر به رشد 13 درصدی پایه پولی از سمت اجرای سیاست پولی شده است.
اکوایران: مطالعات حاکی از آن است که در اردیبهشت 1402 بیش از 12 درصد پایه پولی در اثر انباشت مانده اجرای سیاست پولی تشکیل شده است. علاوه بر این موضوع بیش از 4 درصد از رشد 41 درصدی پایه پولی در این ماه نیز ناشی از رشد همین بخش صورت گرفته است.
اکوایران: بر اساس داده‌های بانک مرکزی رشد پایه پولی در انتهای تابستان حدود 42 درصد اعلام شد که بررسی‌ها نشان می‌دهد کمتر از 5 درصد آن تحت تاثیر اجرای سیاست پولی بود.