آخرین اخبار پایه پولی

سال 1400 دونیمه متفاوت اقتصادی و سیاسی را داشته است. ارزیابی اولیه عملکرد دولت ها در دوره شش ماهه پایانی روحانی و شش ماهه نخست رئیسی نشان می دهد رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت سیزدهم افزایش بیشتری را ثبت کرده که می تواند تبعات تورمی بالاتری را به همراه داشته باشد.
بسط بانک مرکزی در بازار باز برای سومین ماه متوالی فراتر از 80 همت ثبت شده و مانده نقدینگی نزد بانک ها در این معاملات به 83 هزار و 410 میلیارد تومان رسیده است. کاهش نرخ سود در این بازار به همراه رشد بسط پول به باور برخی می تواند از کانال پایه پولی تورم را افزایش دهد.
متغیرهای کلان اقتصادی در پایان 1400 سه رکورد مهم را ثبت کرد. طبق آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی رشد ماهانه پایه پولی و نقدینگی رکورد بالایی را ثبت کرده و ضریب فزاینده با عبور از مرز 8 واحدی رکورد ده ساله خود را شکست.
اکوایران: بر اساس گزارش تحلیل تحولات اقتصادکلان در اسفندماه سال گذشته، رشد دوازده ماهه پایه پولی به 31.4 درصد در پایان سال 1400 رسیده است.
از بین بدهکاران به بانک مرکزی، سیستم بانکی گوی سبقت را از رقبا ربوده است. سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی بهمن ماه 1400 به بالاترین سطح دو سال اخیر رسیده و همچنان سیری صعودی دارد. رشد نقطه ای 56 درصدی این شاخص نیز رکورد دیگری است که در بازه سه سال منتهی به این مقطع بی سابقه بوده است.
افزایش حجم اضافه برداشت بانک ها نزد بانک مرکزی در سال 1400 در نتیجه کسری بالای بانک ها بوده است. بانک مرکزی در راستای کنترل این متغیر و رشد بی شمار آن در سال گذشته اضافه برداشت را منوط به دریافت وثیقه اعلام کرد .
نرخ سود بین بانکی در هفته اول 1401 روندی صعودی داشته و به 20.36 درصد رسید. بررسی ها نشان می دهد این بیشترین میزان افزایش هفتگی نرخ بهره از ابتدای آذر سال گذشته تاکنون بوده است.
رشد ماهانه نقدینگی و پایه پولی در بهمن 1400 دوباره شیب صعودی داشته و در مسیر افزایشی قرار گرفته اند. بررسی رشد یازده ماهه پایه پولی و نقدینگی دراین مدت نشان می دهد این شاخص ها به رکوردهای یک دهه رسیده و نشان از افزایش احتمال تورم در کشور دارند.
افزایش رشد ماهانه در پایه پولی و نقدینگی بهمن ماه نشان می دهد این شاخص ها در مسیر افزایشی قرار گرفته و روندی رو به رشد پیدا کرده اند. در همین رابطه در بهمن ماه 127 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شده که معادل با رشدی 2.7 درصدی بوده است. این میزان افزایش در شاخص تورم ساز کشور در 4 ماه اخیر بی سابقه بوده است.
رشد ماهانه بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال های اخیر روندی صعودی گرفته و در نهایت رشد نقطه ای آن به بالاترین سطح در 5 سال اخیر دست پیدا کرده است. اتفاقی که منجر به افزایش پایه پولی در دی ماه شده و دلیل آن ریشه در افزایش تکالیف دولت و رفتار دومینوی آن در بانک هاداشته است.