آخرین اخبار پایه پولی

بررسی سهم منابع پایه پولی در فروردین امسال نشان می دهد سهم خالص داراییهای خارجی و سایراقلام بانک مرکزی بیشترین سطح را در رشد 31.5 درصدی پایه پولی در این مقطع داشته است. تحلیلگران معتقدند رشد درآمدهای نفتی، تسعیر نرخ ارز و معاملات بازار باز مهم ترین دلایل رشد این بخش ها بوده است.
رشد پایه پولی در فرورین ماه 1401 مثبت اعلام شده است ، از همین رو ادعای مسئولین بانک مرکزی مربوطه مبنی علت کاهش نقدینگی در فرورین ماه نادرست است.
سهم معاملات بازار باز درهفته اول تیر ماه از پایه پولی کاهش پیدا کرده و به مرز 50 هزار میلیارد تومان رسید. کاهش معاملات در این بازار را برخی تحلیلگران نشان از سیاست انقباضی بانک مرکزی در این معاملات می دانند نه لزوما بهتر شدن وضعیت نقدینگی بانکها.
رشد ماهانه نقدینگی در اردیبهشت ماه امسال دوباره صعودی شده و این شاخص را به 4 هزار و 934 هزار میلیارد تومان رسانید. این در حالی بود که آمارهای بانک مرکزی در ماه فروردین نشان از کاهش 0.2 درصدی این شاخص داشته است.
تورم ماهانه خرداد 1401 بالاترین سطح تورم را در سال های اخیر ثبت کرد. بانک مرکزی در واکنش به رشد قیمت ها متهمان رکوردزنی تورم در این مقطع را نام برده و اخبار منفی تورمی را دلیل مهمی در رشد انتظارات تورمی وتاثیر آن در بازار دانست.
همتی در توئیت اخیر خود این بار نگاه مثبتی به عملکرد بانک مرکزی در خصوص انضیاط پولی داشت اماهنوز هم جای یک سوال را باز گذاشته است. به بیان بهتر زمانی که آمار دقیقی از این متغیر در سال جاری منتشر نشود و ندانیم این شاخص چند همت است؟ می تواند عوامل دیگری نظیر یارانه دولت نیز بانی کاهش متغیر تورم ساز در کشور شده باشد.
سهم معاملات بازار باز در پایه پولی روندی کاهشی پیدا کرده و به 56 هزار و 670 میلیارد تومان در هفته چهارم خرداد 1401 رسیده است. باوجود آن که این اتفاق در نتیجه مسیر کاهشی بسط پول در بازار باز بوده اما برخی معتقدند این کاهش نمی تواند به منزله بهبود وضعیت نقدینگی بانک ها باشد.
اکوایران: بانک مرکزی در سال 1401 درخصوص کاهش پایه پولی دو اقدام مهم را عملی می‌کند. انتشار اوراق ارزی در بانک‌های دولتی و اعطای مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری (عام) به بانکها.
بانک مرکزی می گوید: تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی موجب کاهش پایه پولی شده و در نیمه دوم 1400 این شاخص نزولی شده است. اکنون کنترل تورم در کشور نیازمند توجه به دونکته مهم است: کاهش هزینه های تولید و جلوگیری از افزایش بی قاعده نرخ های قیمت درکشور.
بسط حداقل 75 همتی بانک مرکزی در بازار باز در حالی رخ داده که نرخ سود در بازار بین بانکی به رکورد 5 ساله رسیده است. از آنجا که این عملیات در راستای نجات بورس انجام شده بررسی می شود این بازار تا چه اندازه در بازدهی صعودی بورس اثرگذار بوده است