آخرین اخبار پایه پولی

اکو ایران: در مرداد 1402 ضریب فزاینده پولی و همچنین سرعت رشد نقطه به نقطه نقدینگی به افت خود ادامه دادند در حالیکه رشد پایه پولی مقداری افزایش یافت. افزایش سهم پول نسبت به سال گذشته، عبور بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مرز 500 هزار میلیارد تومان و کاهش سهم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایه پولی به کمترین سطح از ابتدای سال 1389 دیگر تحولات پولی مهم این ماه بودند.
اکو ایران: در تیر 1402 رشد نقطه به نقطه پایه پولی، ضریب فزاینده و نقدینگی روندی کاهشی داشتند، با این حال در سمت نقدینگی سهم پول و در سمت پایه پولی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافت. اتفاق پولی مهم دیگر در این ماه منفی شدن رشد نقطه به نقطه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی پس از چهار سال بود.
اکو ایران: در شهریور 1402 سرعت رشد پایه پولی افزایش یافت اما نقدینگی به افت رشد خود ادامه داد. رشد سهم پول، بدهکار شدن دولت به بانک مرکزی پس از 15 ماه، رسیدن حجم ذخایر خارجی به پایین‌ترین سطح در دو سال گذشته و رشد 214 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر تحولات مهم این ماه بودند.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر نرخ رشد نقدینگی در سطوح بالا طی 50 سال اخیر، روند حرکتی آن نیز صعودی بوده است. با توجه به اینکه رشد نقدینگی هدایت‌کننده تورم در بلندمدت تلقی می‌شود، مطالعه عوامل تحریک کننده رشد نقدینگی و تغییرات تاریخی آن برای سیاست‌گذاران ضروری به نظر می‌رسد.
اکو ایران: در خرداد 1402 رشد نقطه به نقطه پایه پولی و مجددا صعودی شد و ضریب فزاینده نیز نسبت به ماه قبل افزایش یافت. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همچون دو ماه گذشته همچنان عامل اصلی در رشد پایه پولی بودند. با این حال با ادامه سیاست‌های بانک مرکزی سرعت رشد نقدینگی به کاهش خود ادامه داد.
اکو ایران: در اردیبهشت 1402 علاوه بر ادامه کاهش رشد نقدینگی، سرعت رشد پایه پولی نیز پس از 9 ماه کاهش یافت. رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کاهش ذخایر خارجی بانک مرکزی همچون فروردین در اردیبهشت نیز ادامه یافتند. اتفاق مهم در این ماه رسیدن ضریب فزاینده به عدد 7.13 بود که کمترین مقدار از تیر 1399 بود.
اکوایران: با توجه به اینکه پایه پولی یکی از عوامل اصلی تعیین کننده نقدینگی در اقتصاد است، تغییرات آن برای سیاست‌گذاران و اقتصاددانان از اهمیت برخوردار است. در این گزارش تغییرات آن طی 45 سال اخیر بررسی شده است.
اکوایران: در فروردین 1402 با وجود افزایش رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و همچنین ضریب فزاینده رو به کاهش گذاشتند. با این حال سهم پول در نقدینگی به 26 درصد رسید که رکورد بیشترین سهم آن از ابتدای دهه 1390 بود. رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را نیز می‌توان از تحولات مهم این ماه دانست که نقشی کلیدی در رشد پایه پولی داشت.
۰۳:۱۴
احسان راکعی کارشناس پولی و بانکی می‌گوید: هدف باید کنترل رشد پایه پولی و مهار نقدینگی باشد اما به دلیل ناتراز بودن سیستم بانکی ما و کسری منابع، بانک‌ ها توان تسویه ندارند، و منجر می شود تا بانکها وارد بازی نرخ سود شوند یا اضافه برداشت کنند و این سیکل ادامه می‌یابد و نقدینگی را افزایش می‌دهد و امکان کنترل تورم وجود ندارد.
۰۴:۵۱
احسان راکعی کارشناس پولی و بانکی در خصوص اثرات انتشار گواهی 30 درصدی توسط بانک مرکزی می‌گوید: انتشار این اوراق بر روی سود و زیان و ترازنامه بانکها اثر مستقیم و غیرمستقیم خواهد گذاشت. اثر مستقیم موجب افزایش هزینه های سود سپرده پرداختی می شود. اثر غیرمستقیم نیز می ‌تواند باعث رشد هزینه مالی و در نهایت رشد پایه پولی شود. همه این فاکتورها بر قیمت تمام شده پول بانک‌ها اثرگذار است.