به گزارش اکوایران، متوسط قیمت مسکن تهران در آخرین ماه پاییزی سال جاری روند فزاینده خود را ادامه داده و به 48 میلیون و 73 هزار تومان رسید. رشد ماهانه این شاخص برابر با 2.9 درصد بوده و افزایش سالانه آن در بالاترین سطح یک سال و نیمه قرار گرفته است.

رشد فزاینده قیمت در مسکن تهران

طبق آخرین اطلاع آماری بانک مرکزی، متوسط رشد قیمت مسکن در تهران با یک میلیون و 368 هزارتومان افزایش نسبت به ماه قبل مواجه شده و کانال 48 میلیون تومان را لمس کرد. مقایسه ماهانه این متغیر نشان می دهد در آذر 1401 تورم مسکن تهران برابر با 2.9 درصد بوده است.

اگر قیمت ها را با موقعیت مشابه خود در سال گذشته مقایسه کنیم رشد حاصل شده را رشد نقطه ای می گویند. اکنون در آذر ماه رشد نقطه ای مسکن تهران برابر با 47.5 درصد بوده که در بالاترین سطح خود از تیرماه سال قبل تاکنون قرار گرفته است؛ یعنی رکورد خود در یک سال و نیم گذشته.

دومین ماه صعودی در معاملات پایتخت

سمت دیگر آمارهای ارائه شده از وضعیت بازار مسکن تهران به تعداد معاملات اشاره دارد. طبق آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعداد معاملات در آذرماه 1401 برابر با 10 هزار و 184 فقره بوده که رشدی 27.2 درصدی را نسبت به ماه قبل و 4.7 درصدی نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته داشته است. بررسی ها نشان می دهد این دومین ماه صعودی در معاملات مسکن تهران بوده است.

بنابر اتفاقات رخ داده در حوزه آمارهای مسکن برخی تحلیل گران معتقدند رشد قیمت مسکن تهران می تواند در نتیجه رشد تقاضا در این بازار باشد.