به گزارش اکوایران، در اوضاع بیمه کارکنان دولت در کشور در سال 1400 انقلابی مهم شکل گرفته و ترکیب مستمری بگیران در این شاخه تغییر جدی پیدا کرده است. آن چه که در بیمه تحت عنوان مستمری بگیر قلمداد می شود به چهار دسته مهم دسته بندی می شود که در آن غالبا سهم بازنشسته ها بالاتر از مرز 80 درصد بوده و بیشترین سطح را داشته است. بازنشسته هایی که البته اکنون در قید حیات هستند.

اما اتفاقی که در سال جاری رقم خورده تغییر ترکیب صندوق بازنشستگی در دو بخش دیگر بوده که در نهایت منجر به افزایش کل مستمری بگیران در کشور شده است.

کرونا

افزایش مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشور 

مرکز آمار ایران با استناد به داده های وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، در خصوص بیمه شدگان اعلام کرد سطح آمار مستمری بگیران در کشور روندی افزایشی داشته و در نهایت در سال 1400 به یک میلیون و 586 هزار نفر رسیده است.

این شاخص تعداد بیمه شده های کارکنان دولت در این مقطع زمانی بوده که تقریبا تا تابستان امسال در همین سطح باقی مانده است. اما میزان آن در مقایسه با سال 99 در حدود 5 درصد رشد پیدا کرده است. این بیشترین رشد محاسبه شده در سال های اخیر قلمداد می شود. اتفاقی که می تواند بار مالی جدی برای دولت به همراه داشته باشد.

اما نکته عجیب و بی سابقه در سال های اخیر تغییر در ترکیب مستمری بگیران دولتی بوده است.

کرونا

رشد سهم شاغلان متوفی از کل صندوق بازنشستگی

در زمستان سال گذشته اتفاقی عجیب در صندوق بازنشستگی رخ داد. در آن مقطع سهم شاغلان متوفی در صندوق بازنشستگی کشور با بازنشستگان متوفی جابجا شد.

در زمستان 1400، به یکباره تعداد شاغلان متوفی در صندوق بازنشستگی کشوری 3.5 برابر افزایش پیدا کرده و در مقابل رقم بازنشستگانی که فوت کرده اند در این فصل 70 درصد کاهش پیدا کرد.

در نهایت 16 درصد از کل حقوق بگیران صندوق بازنشستگی، مربوط به شاغلان متوفی بوده و درمقابل این سهم در بازنشسته های متوفی به 4 درصد رسید.

برخی رشد بیماری کرونا و ضربه های ناشی از مرگ و میر این ویروس به ساختار کارکنان بخش های دولتی را عامل رشد در این شاخص می دانند. اما همچنان کاهش بازنشسته های متوفی از صندوق بازنشستگی اتفاقی عجیب شمرده می شود که توجیه مطمئنی ندارد.

این در حالی است که البته سهم بازنشسته های در قید حیات از صندوق بازنشستگی همچنان افزایشی بوده و اکنون به بالاترین سطح خود رسیده است. این سهم اکنون 93.5 درصد از کل به ثبت رسیده است.

کرونا