دو بازار با هدایت بانک مرکزی به صورت هفتگی سعی در مدیریت نقدینگی در نظام بانکی کشور دارد. یکی با دامنه‌ای میان مدت و دیگری با ماهیتی کوتاه مدت.

اکنون در سال جاری عملیات بازار باز به مرحله چهل و پنجم خود رسیده و در این مرحله 22 بانک در معاملات شرکت داشته اند. بانک های دارنده اوراق نزد بانک مرکزی آمده و با وثیقه اوراق از بانک مرکزی استقراض نقدینگی می کنند. در ادامه این نهاد با صلاحدید خود و باخرید میزان دلخواه از اوراق پیشنهادی در نهادهای مالی پول تزریق می کند. تزریقی که در هفته های اخیر به رکورد بی سابقه خود رسیده است.

این در حالی است که در سمت بازار شبانه، یعنی معاملات کوتاه مدت بانک ها با بانک مرکزی، سطح عملیات همچنان پایین بوده و کفه بازارها به سمت بازار باز سنگین تر بوده است.

در همین رابطه به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، سطح عملیات بازار باز در هفته های اخیر همچنان بالاست. در این معاملات بانک مرکزی با وثیقه اوراق از سوی بانک ها تزریق نقدینگی را به صورت هفتگی انجام می دهد. بررسی های آماری در این بازار نشان می دهد سطح عملیات در فراتر از مرز 110 همت قرار داشته است.

بازار باز

سطح بالای عملیات در بازار باز

در هفته منتهی به 26 دی ماه، حجم تزریق پول دربازار باز برابر با 111 هزار و 940 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

این رقم نسبت به هفته قبل حدودا هزار و 540 میلیارد تومان کمتر بوده ولی همچنان دومین رکورد در بازه تاریخی عملیات این بازار به حساب می آید.

طبق قواعد این بازار، بانک ها موظف هستند تا با احتساب نرخ سود و تاریخ سررسید اوراق را دوباره از بانک مرکزی خریداری کرده و در مقابل مبلغ استقراض را به بانک مرکزی عودت می دهند.

در همین رابطه در هفته منتهی به 26 آذرماه، سطح پول عودت داده شده یا به عبارت دیگر جذب نقدینگی از سوی بانک مرکزی تقریبا برابر با 113 هزار و 930 میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که نرخ سود در این معاملات همچنان ثابت باقی مانده و برابر با 21 درصد به ثبت رسیده است.

عملیات صفر در بازار شبانه زمستانی

در بازار شبانه یا بازار بین بانکی، بانک ها نیازهای کوتاه مدت تر خود را برطرف می کنند. نرخ سود این معاملات در بازه 14 تا 22 درصد بوده که هر دو در اختیار بانک مرکزی است. اگر بانکی نتواند در این معاملات پول از بانک مرکزی بگیرد می تواند با نرخ سود 22 درصد از این بانک استقراض نقدینگی کوتاه مدت با نرخ سود 22 درصدی کند. این عملیات درهفته اخیر برابر با صفر بوده و به معنای آن بوده که بانک مرکزی در بازار شبانه تزریقی را ثبت نکرده است.  

بازار باز