به گزارش اکوایران، روند تسهیلات دهی بانک ها در کشور مسیری صعودی پیدا کرده است. در نه ماه نخست امسال، تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی از سوی بانک مرکزی منتشر شد. بخش های درگیر در این محاسبه کلا 5 بخش مهم اقتصادی درکشور به اضافه یک مصرف خانوار است.

در داده های منتشر شده از سوی این نهاد مشاهده می شود حجم تسهیلات 9 ماه بانکی حدودا 41.9 درصد بیشتر شده و به سطح بالایی رسیده است. طبق داده های بانک مرکزی عمده تسهیلات در این مقطع به سوی «خدمات» جریان داشته است.

رشد 41.9 درصدی تسهیلات بانکی در کشور

طبق داده های بانک مرکزی تا پایان پاییز امسال، 2 هزار و 979 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک ها به بخش های مختلف اعطا شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 41.9 درصد بیشتر شده است. این رقم در نه ماه سال 1400برابر با 879 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. این رقم در کل بخش های اقتصادی ارزشی معادل با 2 هزار و 501 همت داشته است.

دسته بندی تسهیلات بانکی در پاییز 1401

در داده های بانک مرکزی مشاهده می شود بیشترین میزان تسهیلات دهی بانکی به «خدمات» تعلق داشته که برابر با هزار و 4 هزار میلیارد تومان بوده و از کل تسیهلات امسال تقریبا سهمی 37 درصدی داشته است.

بخش «صنعت و معدن» در تسهیلات دهی بانکی نه ماهه امسال دومین رتبه را داشته و باسهمی 30 درصدی ارزشی معادل با 888 همت را به ثبت رسانده است.

به طور کلی مقایسه بخش های کلان نشان دهنده آن است که در مقطع مورد بررسی سهم کل بخش های اقتصادی از تسهیلات برابر با 84 درصد بوده و 16 درصد مابقی به «مصرف کننده نهایی خانوار» رسیده است.

به عبارت دیگر تسهیلات دهی بانکی به خانوارها پس از خدمات و صنعت با ارزشی معادل با 478 همت جایگاه سوم را در این دسته بندی داشته است. بخش  «مسکن و ساختمان سازی» نیز در این مدت با 180 همت آخرین درجه اهمیت تسهیلات دهی بانکی را دارا بوده است.

بانک