به گزارش اکوایران؛ تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9 ماهه سال 1401 مبلغ 29791.5 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 8790.4 هزار میلیارد ریال (معادل 41.9 درصد) افزایش داشته است.

از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 9031.3 هزار میلیارد ریال معادل 30.3 درصد به اشخاص حقیقی و مبلغ 20760.3 هزار میلیارد ریال معادل 69.7 درصد به  اشخاص حقوقی تعلق گرفته است.

گفتنی است تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9 ماهه سال 1400 مبلغ 21001.1 هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ  تســهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی 6094.8  هزار میلیارد ریال معادل 29 درصد و به اشخاص حقوقی مبلغ 14906.3 هزار میلیارد ریال معادل 71 درصد است. 

تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی در 9 ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل 2936.4 هزار میلیارد ریال معادل 48.2 درصد افزایش داشته است.

 

1tashilat(2)

تسهیلات خرد

تسهیلات پرداختی خرد شبکه بانکی به اشخاص حقیقی در 9 ماهه سال 1401 مبلغ 6591.3 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل مبلغ 1978.8 هزار میلیارد ریال (معادل 42.9 درصد) افزایش داشته است. 

با توجه به بررسی صورت گرفته مشخص شد تسهیلات پرداخت شده کمتر از 200 میلیون تومان (خرد) به اشخاص حقیقی طی 9 ماهه سال 1401 مبلغ 7781.4 هزار میلیارد ریال و بیش از 200 میلیون تومان مبلغ 1249.9 هزار میلیارد ریال است. 

2 tashilat

براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به بررسی‌های صورت پذیرفته در اطلاعات مذکور می‌توان نتیجه گرفت تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری در مقطع 9 ماهه 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل در زمینه تسهیلات خرد و غیرخرد  و بخش حقوقی و حقیقی دارای روند صعودی بوده است.