به گزارش اکوایران، آمارها نشان می‌دهد در تیرماه امسال حدود 16 همت سپرده از سه بانک کوچ کرده و به دیگر بانک‌ها سرریز شده است.

بر اساس گزارش عملکرد ماهانه بانک‌ها که بر روی کدال منتشر می‌شود، در تیر ماه امسال از میان 13 بانکی که اطلاعات آنها بر روی سایت کدال منتشر شده، سه بانک با خروج سپرده و 10 بانک با ورود سپرده همراه بوده است.

از میان بانک‌های کشور تنها بانک‌های پاسارگاد، ملت، اقتصاد نوین، پست بانک ایران، صادرات، کارآفرین، سینا، دی، خاورمیانه، سامان، پارسیان، تجارت و موسسه اعتباری ملل نسبت به انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود اقدام کرده‌اند و گزارش عملکردی از دیگر بانک‌ها در دسترس نیست.

پاسارگاد، صادرات و اقتصادنوین، پرچم‌داران جذب سپرده

بررسی گزارش عملکرد بانک‌های مورد اشاره نشان می‌دهد در تیرماهی که گذشت بازهم بانک پاسارگاد مقصد اصلی سپرده‌‌های جدید بوده است، به طوری که طی این دوره یکماهه حدود 23 همت به مانده سپرده‌های این بانک افزوده شده است.

این افزایش در بخش سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری ریالی و ارزی، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز ارزی، سپرده‌های کوتاه‌مدت، سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه، سپرده‌های بلندمدت سه‌ساله و سپرده‌های کوتاه‌مدت ارزی بوده است.

بعد از بانک پاسارگاد، بیشترین ورود سپرده طی تیر ماه امسال مربوط به بانک‌های صادرات و اقتصاد نوین بوده است. طی دوره یکماهه تیرماه امسال، به مانده سپرده‌های بانک‌های صادرات بیش از 10 هزار میلیارد تومان و اقتصاد نوین بالاتر از پنج همت افزوده شده است.

photo_2023-08-05_17-32-18

کوچ سپرده از سه بانک

همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد سه بانک تجارت، ملت و پست بانک در تیر ماه امسال با کاهش مانده سپرده‌ مواجه شده‌اند.

در این میان بیشترین خروج سپرده مربوط به بانک تجارت بوده، قریب به 15 همت در تیر ماه امسال از میزان مانده سپرده‌های بانک تجارت کاسته شده است. بیشترین خروج سپرده‌ در این بانک مربوط به سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری ریالی و سپرده‌های کوتاه‌مدت بوده است.

بانک‌های ملت و پست بانک نیز هرکدام به ترتیب با 858 و 371 میلیارد تومان خروج سپرده مواجه شده‌اند.