به گزارش اکوایران، تسهیلات کلان غیرجاری بانک تجارت در انتهای آذر 1402 نسبت به شهریور حدودا 8 درصد افزایش و نسبت به انتهای آذر سال گذشته به شکل چشمگیری کاهش یافته است. 

تسهیلات کلان غیرجاری به تسهیلاتی گفته می‌شود که از زمان سررسید آن‌ها بیشتر از دو ماه گذشته باشد اما هنوز تسویه نشده باشند. بانک‌ها موظف هستند در صورتیکه نسبت تسهیلات بدهی به یک شخص حقیقی یا حقوقی از یک حدی فراتر رود، جزئیات تسهیلات پرداخت شده را تحت عنوان تسهیلات کلان بانکی اعلام نماید. 

بدهی 11.7 همتی ابربدهکاران بانکی "بانک تجارت" در انتهای پاییز 1402

بانک تجارت یکی از بزرگترین بانک‌های کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع تسهیلات غیربانکی بانک آینده در انتهای آذر ماه 1402 حدود 11 هزار و 725 میلیارد تومان بوده است. مقایسه این رقم با تسهیلات کلان غیرجاری به ثبت رسیده در آذر ماه 1401 حاکی از کاهش چشمگیری است به شکلی که در انتهای پاییز سال گذشته مجموع آن از 20 همت نیز تجاوز می‌کرد. 

این درحالیست که مشاهده می‌شود تسهیلات کلان غیرجاری بانک تجارت در انهای آذر ماه نسبت به انتهای تابستان حدود 7.9 درصد رشد داشته و از 10.8 به 11.7 همت رسیده است. 

 میزان تسهیلات غیرجاری به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها استفاده می‌شود. افزایش تسهیلات غیرجاری بانک‌ها ممکن است ریسک اعتباری و نقدینگی بانک‌ها را به شدت افزایش دهد که در نهایت بانک را در خطر اضافه برداشت از بانک مرکزی یا حتی ورشکستگی قرار دهد. در مقابل کاهش میزان تسهیلات کلان غیرجاری بانکی  امری مثبت تلقی می‌شود. 

1402110201

سیمان جوین، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و چای دبش؛ اصلی ترین بدهکاران بانک تجارت

بررسی‌ها نشان می‌دهد بزرگترین بدهکار بانک تجارت در انتهای پاییز، سیمان جوین با تسهیلات غیرجاری هزار و 377 میلیارد تومان بوده است. دومین ابربدهکار بانک تجارت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 717 میلیارد تومان بدهی بوده و در جایگاه سوم شرکت دبش سبز گستر(چای دبش) با 669 میلیارد تومان بدهی قرار دارد. 

برخی از مطالعات بیان می کنند که به طور کلی بانک‌ها با کفایت سرمایه بهتر، به طور نسبی تسهیلات غیرجاری کمتری نیز دارند. به عبارت دیگر بانک‌هایی که به لحاظ سرمایه محافظه کارانه‌تر برخورد کرده‌اند، دارایی با کیفیت تری نیز در ترازنامه‌هایشان داشته‌اند.