به گزارش اکوایران مجموع زیان انباشته در شبکه بانکی کشور بر اساس آخرین صورت‌های مالی انتشار یافته شرکت‌ها، حدودا 19.9 درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است در این بررسی از صورت مالی 26 بانک استفاده شده که تمامی بانک‌های فعال بجز بانک سپه و بانک مشترک ایران و ونزوئلا را پوشش می‌دهد.

همچنین هدف از این گزارش بررسی زیان انباشته در شبکه بانکی کشور از ابتدای سال 1402 تا پایان آذر ماه بوده اما به دلیل اینکه هنوز صورت‌های مالی برخی بانک‌ها منتشر نشده است، استثنائا صورت‌های مالی برخی بانک‌ها در انتهای 1401 مبنای تحلیل سود و زیان انباشته برخی بانک‌ها قرار گرفته است. 

کاهش زیان انباشته بانک‌های دولتی

مطالعات نشان می‌دهد مجموع زیان انباشته موجود در شبکه بانکی کشور در مقایسه با دوره مالی قبلی بانک‌ها، حدود 19.9 درصد افزایش یافته و به 397.9 هزار میلیارد تومان رسیده است. 

اگر بانک‌ها را به سه دسته خصوصی، دولتی و قرض الحسنه تقسیم کنیم، مشاهده می‌شود به طور کلی زیان انباشته بانک‌های دولتی حدود 2.2 درصد کاهش یافته و از 89.4 همت به 87.4 همت رسیده است. البته شایان ذکر است در بررسی بانک‌های دولتی، سود و زیان عمده بانک‌ها به دلیل اینکه آخرین صورت مالی انتشار یافته آنها مربوط به 1401 بوده، ثابت در  نظر گرفته شده است. به همین ترتیب این امکان وجود دارد با انتشار صورت‌های مالی جدید آن‌ها، زیان انباشته بانک‌های دولتی بیشتر شود. 

1402111001

بانک‌های خصوصی، بدنه اصلی زیان انباشته شبکه بانکی

این درحالیست که زیان انباشته بانک‌های خصوصی از 247.9 همت به 317.5 همت افزایش پیدا کرده است. بر اساس بررسی‌ها از 17 بانک خصوصی بررسی شده در این گزارش، 8 بانک با بدتر شدن وضعیت سود و زیان خود در مقایسه با انتهای 1401 مواجه شده‌اند. در این میان مشاهده می‌شود تنها یک بانک خصوصی در آخرین دوره مالی خود با حدود 77 همت افزایش زیان انباشته مواجه بوده است. 

در مقابل دو بانک قرض الحسنه با مجموع سود انباشته 7 همت در آخرین دوره مالی، بیش از 29 درصد رشد در سود انباشته خود تجربه کرده‌اند و زیان نداشته‌اند.